PIRAM s.r.o. je pracovisko klinickej psychológie a psychoterapie pre pacientov a klientov.

Aplikačné oblasti

Možnosti využitia sú v oblasti psychosomatických ťažkostí, zvládania stresových situácií, prevencie vyhorenia, liečby psychických ťažkostí ako sú úzkosti rôzneho druhu, nespavosť, problémy v sociálnom kontakte a taktiež pre sebapoznanie a rast a rozvoj osobnosti.

Pracovisko poskytuje individuálnu, cvičnú terapiu v rozsahu ako je predpísaná Slovenskou psychoterapeutickou spoločnosťou pre frekventantov dlhodobých psychoterapeutických výcvikov /lekárov, psychológov, magistrov ošetrovateľstva, špeciálnych a liečebných pedagógov, pre ľudí pracujúcich v pomáhajúcich povolaniach/ so súhlasom inštitútu, kde sa realizuje základný výcvik.