PIRAM s.r.o. je pracovisko klinickej psychológie a psychoterapie pre pacientov a klientov.

Klinická psychológia

V oblasti klinickej psychológie je zamerané na psychodiagnostiku dospelých a dorastu pre potreby všeobecných a odborných lekárov, posudkovú činnosť sociálnej poisťovne. Diagnostika sa týka
-    Intelektu
-    Pamäti
-    Organicity
-    Afektivity
-    Osobnosti