PIRAM s.r.o. je pracovisko klinickej psychológie a psychoterapie pre pacientov a klientov.

Psychoterapia

Inštitút pre výcvik v relaxačnej a symbolickej psychoterapii organizuje v Košiciach 100 hodinový výcvik v relaxácii.
 • Výcvik sa uskutoční v časovom rozpätí 10 x 10 vyučovacích hodín 
 • Prvé stretnutie plánujeme 17.októbra 2015, o 8.30
 • Čas ďalších stretnutí dohodneme so skupinou
 • Miesto konania Košice, Krivá 18, podnikateľské centrum
 • Cena 1hod je 4,50€, študenti a ženy na MD majú 10% zľavu
 • Výcvik vedú PhDr. Zuzana Novosadová a PhDr. Katarína Hadasová, obe sú výcvikové psychoterapeutky Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti
KONTAKTY: novozuza@mail.t-com.sk; relaxacia@zoznam.sk; 

Mobil: Novosadová 0908 064 502; 
            Hadasová 0907 368 684 

Váš záujem o výcvik nám dajte vedieť do 1.októbra


Inštitút pre výcvik v relaxačnej a symbolickej psychoterapii organizuje v Košiciach dlhodobý, 4-ročný výcvik v symbolicko – meditačnej psychoterapii, akreditovaný MZ prostredníctvom SIVP.

 Prvé stretnutie plánujeme 24. a 25.októbra 2015, o 8.30
 • Čas ďalších stretnutí dohodneme so skupinou
 • Do výcviku sa môžu prihlásiť absolventi 100 hod. výcviku v relaxácii; 
 • pre dlhodobý výcvik platia podmienky SIVP 
 • Miesto konania Košice, Krivá 18, podnikateľské centrum
 • Cena 1 hod je 4,50€, študenti a ženy na MD majú 10% zľavu
 • Výcvik vedú PhDr. Zuzana Novosadová a PhDr. Katarína Hadasová, obe sú výcvikové psychoterapeutky Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti
KONTAKTY: novozuza@mail.t-com.sk; relaxacia@zoznam.sk; 

Mobil: Novosadová 0908 064 502; 
            Hadasová 0907 368 684 

Váš záujem o výcvik nám dajte vedieť do 10.októbra


PIRAM s.r.o.
je pracovisko klinickej psychológie a psychoterapie pre pacientov a klientov.

Odborným pracovníkom je PhDr. Zuzana Novosadová.
Nachádza sa v Košiciach na Krivej č. 18 / 8.posch. č. 805.
Služby sú t.č. plne hradené klientmi.

V oblasti psychoterapie realizuje pracovisko hlbinne dynamické verbálne – interakčné psychoterapeutické postupy, tiež modifikovanú formu Schultzovho autogénneho tréningu a meditácie s využitím symbolov v Jungovom ponímaní.
Možnosť skupinovej verbálne – interakčnej alebo relaxačno - meditačnej psychoterapie pre 5-7 ľudí  pri dostatočnom počte záujemcov, formou uzavretých skupín, tzn., že od začiatku do konca sa stretávajú tí istí jednotlivci v skupine. ...