PIRAM s.r.o. je pracovisko klinickej psychológie a psychoterapie pre pacientov a klientov.

Supervízie

Supervíziu individuálnu alebo skupinovú /pre 3-5ľudí/ podľa dohody pre pracujúcich v pomáhajúcich povolaniach.